נופש בצימר, אילו כלים מותרים בשימוש בצימר

צפיות: 1557

אדם שמתארח בצימר, יזהר מהכלים שנמצאים בו. סכום צלחות כל מיני דברים כאלה שאדם משתמש בהם בקר או בחם. האדם לא יודע אם זה בשרי או חלבי ולא יודע מה השתמשו בזה קודם, בשרי? חלבי? אולי לא היה כשר? האורח שהיה קודם אולי חרדי שומר מצוות או אדם שלא שומר תורה ומצוות או גוי, אין אפשרות לדעת. טרפה ממש. מפאת הדברים האלה האדם לא ישתמש בכלים האלה אלה יביא כלים משלו או כלים חד פעמיים ואם האדם בכל אופן רוצה להשתמש, יעשה הגעלה.

מה זה הגעלה? יקח סיר ירתיח אותו כשהמים רותחים, יקח לדוגמה את הסכום יכניס למים הרותחים, יחכה עד שהמים ירתחו שוב, יוציא וישטוף. ואז הכלים הוכשרו. אדם לא רוצה להסתבך עם זה יביא סכום משלו או חד פעמי ולא ישתמש בכלים בכלל, כל דבר שמשתמשים בחם שזה בולע, צלחות סכום. כוסות זכוכית אפשר להקל שלא בולע אפילו ששמו בו חלב או בשר, לא בולע? אפשר להשתמש. אם אדם רוצה גם בזה שלא ישתמש בכלל, עדיף. צימרים לדתיים.

  • צימרים בצפון
  • צימרים במרכז
  • צימרים בדרום